سفارش تبلیغ
صبا

بعدی تویی...

سه شنبه 97/1/28 9:38 عصر| | نظر

چندتا پیرزن تو فامیل داریم همیشه توی عروسی ها میان سیخونک میزنن تو پهلوم
در گوشم میگن:
بعدی تویی، بعدی تویی??
البته دیگه اینکارو نمیکنن…


چون توی ختم ها منم باهاشون همین کارو کردم…??

بعدی تویی بعدی تویی????

????


تنوع

سه شنبه 97/1/28 9:27 عصر| | نظر


کامپیوتر

سه شنبه 97/1/28 9:26 عصر| | نظر

نم?دونـــــــــ?


سیاست

سه شنبه 97/1/28 1:35 عصر| | نظر

پدر: پسرم میخوام برات برم خواستگاری!
پسر: زن نمیخوام(??)
پدر: اگه دختر بیل گیتس باشه چی؟
(?? پسر:اوکی حله( ??)
پدر رفت پیش بیل گیتس: اومدم دخترتو واسه پسرم خواستگاری کنم.
بیل گیتس: نه. شرمنده (??)
پدر: اخه پسرم معاون US Bank هستش( ??)
بیل گیتس: اوکی حله(??)

پدر رفت پیش رییس US Bank و گفت: میتونین پسرم رو استخدام کنین و پست معاونت بدینش؟. رییس: نه. شرمنده.(??)

پدر: اخه پسرم داماد بیل گیتس هستش.(??)
رییس: اوکی حله(??)
??به این میگن سیاست.(??)
حالا بشینین تو تلگرام ولاین درباره دیگران جوک بنویسید ...(??)


میمون

یکشنبه 97/1/26 10:25 عصر| | نظر

از بابام پُرسیدم آدم چطوری بوجود اومد؟

گُفت : آدما از نَسلِ میمون هَستند ??

مامانم میگه: عَزیزم ادم و حوا ازدواج کَردن انسان به وجود اومد...??


از مامانم پُرسیدم: مامان چرا جَواب تو و بابا فَرق داره؟ ??

گُفت : مَن از نَسل خودم گُفتم، باباتم از فَک و فامیلِ خودِش
??